TRIM

Klubben har mange ulike trimtilbud for voksne.

STYRET

Mailinn K. Røyland, leder
48145545  | mailto:kvinlogfresa@hotmail.com

Andrea N. Røynestad, sekretær

Camilla Egaas, styremedlem

Gropseball menn
Tirsdag kl.19 – 20.30
Sted: Gymsalen Kvinlog Skule

Aerobic, Step/Styrke og Pilates (fra 8.kl)
Onsdag kl.19.30 – 21
Sted: Gymsalen Kvinlog Skule

Crossfit
Torsdag kl.18.00
Sted: Gymsalen Kvinlog Skule

Spinning (ingen org.trening)
Etter avtale med Sverre Egaas Tlf. 90070405
Sted: Klubbhuset Kvinlog

ARRANGEMENT

Kyrkjevegsløpet

Skogsløp frå Netlandsnes til Lindelandsbrua arrangeres i mai/juni.

Bukkerittet

Skogsløp som arrangeres på Knaben under utvandrerfestivalens Knabendag.
Killingrittet for barn arrangeres i tilknytning til Bukkerittet.