UTLEIE AV MINIBUSS

Vilkår for å leie minibuss

  • Leiepris er kr. 7,- pr. km (eks. bompenger/diesel)
  • Minste sats er kr. 1200,- i leie
  • Ved lengre turer kan det avtales pris på forhånd
  • Bussen må leveres ryddet/vasket innvendig og med full tank
  • Er ikke bussen rengjort ved levering, vil det bli fakturert ekstra for rengjøring
  • Eventuelle skader (innvendig/utvendig) dekkes av leietaker
  • Leie av minibuss krever førerkort klasse D1 og at fører har gyldig sjåførkort.
  • Ved leie av minibuss må sjekkliste signeres. Uteblir signering vil leietaker få 3 mnd karantene. Sjekklisten finnes i bussen.

Kontaktperson

Kim Børild Kvinlaug
971 10 677 | kim.kvinlaug@gmail.com

 

 

Utleiekalender