SAKSLISTE ÅRSMØTE 12.5.21

#6 Saksliste Årsmøte 2020

Vedlegg til innkomne saker:
#10-1 Sak 1 Flerbrukshall – Årsmøte KFIL 2021 m vedlegg
#10-2 Sak 2 Helårsløype Kvinlog – Årsmøte KFIL 2021 m vedlegg
#10-3 Sak til årsmøtet 1205
#10-3b Oppsett skistadion Krågedalen
#10-3c skisse1 skistadion Krågedalen

Årsmeldingar
#8a Årsmelding hovedstyret 2020
#8b Årsmelding fotballgruppa 2020
#8c Årsmelding skigruppen KFIL 2021
#8d Årsmelding skiskyttergruppa 2020
#8e Årsrapport friidrett 2020

Regnskap og Budsjett
#9a Resultatrapport m.budsjett pr.31.12.20
#9b Noter til regnskap 2020
#9c Balanserapport.pr.31.12.2020
#12 Budsjett KFIL2021

___________________________________________________________________________________________________________________

Samtykkeerklæring for publisering av bilde/film.
Ta kontakt med trenarar i den aktuelle idretten, om det ikkje er greit at det takast bilde/film av ditt barn i idrettslagets regi.
Dette gjeld bilde/film som vil bli publisert på passordbeskytta nettsider/facebookgruppe, på idrettslagets opne heimeside og i sosiale media.