Samtykkeerklæring for publisering av bilde/film.
Ta kontakt med trenarar i den aktuelle idretten, om det ikkje er greit at det takast bilde/film av ditt barn i idrettslagets regi.
Dette gjeld bilde/film som vil bli publisert på passordbeskytta nettsider/facebookgruppe, på idrettslagets opne heimeside og i sosiale media.