Klubbhus Kvinlog

Klubbhuset på Kvinlog leiges ut til møter, selskap o.l.

Kontaktperson utleie Kvinlog: Inge Helle –         Tlf: 905 37 087  I  inge.helle@vabb.no

Utleieoversikt