Klubbhus Kvinlog

Klubbhuset på Kvinlog leiges ut til møter, selskap o.l.

Ved utleige til konfirmasjon må ein søkje på førehand. Det vil bli trekning ved fleire søkjarar.
Søknadsfrist 30.september året før.

Kontaktperson utleie Kvinlog: Inge Helle –         Tlf: 905 37 087  I  inge.helle@vabb.no

Utleieoversikt